ဗုဒၶဂါယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္

Buddha Gaya

Day 01: ရန္ကုန္ - ဂါယာ - ဗုဒၶဂါယာ ၊ သတၱဌာန (၇) ဌာန၊ ဘုရားပြင့္ေတာ္မႈရာ ဌာန ( ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဂါယာ ေလဆိပ္သို႔ ေန႔လည္တြင္ ေရာက္ရွိျပီး၊ ဗုဒၶဂါယာသို႕ ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သေဗၼညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ ပြင့္ရာ ေအာင္ေျမ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေတာ္ဆီသို႔ ဦးစြာ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အာေသာကမင္းၾကီး တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မႈခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴဒါန္းရာ ေနရာကို လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မႈျပီးေနာက္ ပထမဦးစြာ ေရခ်ိဳး သန္႔စင္ျခင္း ျပဳေတာ္မႈ ခဲ့သည့္ နရံဇဏ ျမစ္ ႏွင့္ ဘုရားပြင့္ခ်ိန္တြင္ အဖိုးတစ္သိန္းတန္ ေရႊခြက္ျဖင့္ ရာဂုဆြမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့ေသာ သုဇာတာ သတိုးသမီး၏ ေနအိမ္ ရွိရာေနရာေဟာင္းကို လိုက္လံ ပို႕ေဆာင္ေပးပါမည္။ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာတို႔ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကိဳက္ အနံ႔အရသာတို႔ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 02: ဗုဒၶဂါယာ - ဗာရာဏသီ ၊ မိဂဒါဝုန္ ( နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha
Buddha

ဂါယာ ေလဆိပ္သို႔ ေန႔လည္တြင္ ေရာက္ရွိျပီး၊ ဗုဒၶဂါယာသို႕ ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သေဗၼညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ ပြင့္ရာ ေအာင္ေျမ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေတာ္ဆီသို႔ ဦးစြာ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အာေသာကမင္းၾကီး တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မႈခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴဒါန္းရာ ေနရာကို လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မႈျပီးေနာက္ ပထမဦးစြာ ေရခ်ိဳး သန္႔စင္ျခင္း ျပဳေတာ္မႈ ခဲ့သည့္ နရံဇဏ ျမစ္ ႏွင့္ ဘုရားပြင့္ခ်ိန္တြင္ အဖိုးတစ္သိန္းတန္ ေရႊခြက္ျဖင့္ ရာဂုဆြမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့ေသာ သုဇာတာ သတိုးသမီး၏ ေနအိမ္ ရွိရာေနရာေဟာင္းကို လိုက္လံ ပို႕ေဆာင္ေပးပါမည္။ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာတို႔ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကိဳက္ အနံ႔အရသာတို႔ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 03: ဗာရာဏသီ - သာဝတိၱျပည္ ( နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ သာဝတိၱျမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ပါမည္။ လမ္းတြင္ အစာေျပ မုန္႔မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။ ေန႔လည္စာကို လမ္းတြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ညေနတြင္ သာ၀တိၱသို႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ တာဝတိသာသို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မႈေသာ သရက္ျဖဴကုန္း၊ ေဒဝဒတ္ေျမျမိဳရာ ေနရာ၊ စိဥၥမာန ေျမမ်ိဳရာ ေနရာ၊ အနာတပိန္ သူေဌးၾကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီ၊ စသည့္ ဗုဒၶဝင္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမွာ္ၾကပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 04: သာဝတိၱျပည္ - လုမၸိနီ အင္ၾကင္းေတာ၊ ဖြားျမင္ရာ ဌာန( နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ လုမၸဏီအင္ၾကင္းေတာ ရွိရာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကပါမည္။ ကားစီးခ်ိန္ ၅ နာရီ ခန္႔ရွိပါသည္။ ေန႔လည္စာကို လုမိၸနီ ဟိုတယ္တြင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုမိၸနီ အင္ၾကင္းေတာရွိရာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕ျပီးေနာက္တြင္ သိဒၶႆမင္းသား ေရသန္႔စင္ရန္အတြက္ နတ္ျဗဟၼာ တို႔မွေရပူေရေအးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးထားေသာ ေရကန္ ႏွင့္ အာေသာကမင္းၾကီး၏ အလႈ ေက်ာက္စာ တို႔ကို သြားေရာက္ေလ့လာရပါမည္။ ညစာတို႔ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကိဳက္ အနံ႔အရသာတို႔ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 05: လုမၸိနီ အင္ၾကင္းေတာ - ကုသိနာရံု (နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၸာန္စံရာ ကုသိနာရံု ဌာနသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာရပါမည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေနာက္ဆံုး ေရၾကည္ေတာ္ ေသာက္သံုးရာ ေနရာ၊ ေတေဇာဓါတ္ ေလာင္ကၽြမ္းရာ အဂါၤရ ေစတီေတာ္ ႏွင့္ မဟာပရိနိဗၸာန ေစတီေတာ္ အစရွိသည္တို႔ကို သြားေရာက္ ဖူးေျမွာ္ရပါမည္။ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာတို႔ကို ဟိုတယ္တြင္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။

Day 06: ကုသိနာရံု -ေ၀သာလီ- နာလႏၵာ- ရာဇျဂိဳလ္ (နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ပါမည္။ လမ္းတြင္ ရာမဇာတ္ေတာ္ အစေပၚထြန္းခဲ့ရာ ေဝသာလီျပည္ၾကီးကို ျဖတ္သန္းသြားပါမည္။ ေ၀သာလီတြင္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ဒုတိယ သံဃာယနာ တင္ေတာ္မႈရာ ေနရာသို႔ လည္ပတ္ပါမည္။ ရာဇျဂိဳလ္သို႔ ညေနတြင္ ေရာက္ရွိျပီး၊ ေရွးအက်ဆံုး နာလႏၵာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ရွိခဲ့ရာ ေနရာေဟာင္းကိုလည္း သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕ရပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ ညစာကို တည္ခင္းဧည့္ခံျပီးေနာက္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 07: ရာဇျဂိဳလ္ - ဗုဒၶဂါယာ (နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ၊ ညစာ)

Buddha

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ ရွိရာ ေနရာေဟာင္းမွ ဗိမိၸသာရ မင္းၾကီး၏ ဘ႑ာတိုက္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေဆးဆရာ ဇီဝက၏ သရက္ ဥယ်ာဥ္၊ ဂိဇ်ၥကုတ္ေတာင္ ႏွင့္ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ ေရခ်ိဳးရာေနရာ ႏွင့္ ေက်ာက္လွည္းဘီးရာ ေနရာ စသည္ တို႔ကို သြားေရာက္ ဖူးေျမွာ္ရပါမည္။ ေန႔လည္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ညစာကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကိဳက္ အနံ႔အရသာတို႔ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္။ ဗုဒၶဂါယာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

Day 08: ဗုဒၶဂါယာ - ရန္ကုန္ (နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ)

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေတာ္ ႏွင့္ မဟာေဗာဓိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ဆီသို႔ အာရံုဦးတြင္ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။

***** အံ့ဖြယ္ေပ်ာ္ရႊင္ ဗုဒၶဂါယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ ျပီးဆံုးပါျပီ *****